Gazeto de BAES

Debutis nia Gazeto en la 1-a de Majo 2021!

Kiel ĝi nomiĝas? Simple “Gazeto”... de BAES, la Gazeto de nia Asocio. Cetere ĝi estas la unua spiritisma revuo originale verkita en Esperanto.

En ĉi tiu unua numero ni ĝoje prezentas al vi la ĉeftemon de la 11-a Brazila Renkontiĝo de Esperantistaj Spiritistoj – BRES, kaj per la ĉefartikolo iel pravigas la elekton de la ĉi-jara organiza komitato.