Prie

La statuto de BAES (portugallingve)

Estraraj gvidlinioj por la laboro (portugallingve)

Brazila Asocio de Esperanto-Spiritistoj (BAES), estas faka, brazila asocio fondita la 7-an de septembro 2008 en Braziljo, Brazilo. 

Historia referenco en artikolo de la revuo Reformador, septembra numero, 2011, portugallingve.

Inter la celoj de BAES estas disvastigi Esperanton en spiritista medio, kaj Spiritismon (kodigitan de Allan Kardec) en esperantista medio. 

Ĉiujare post 2008 ĝi respondecas pri la okazigo la Brazila Renkontiĝo de Esperanto-Spiritistoj (BRES). 

Inter la agadoj de la Asocio estas la ĉiujara okazigo de Esperanto-spiritista semajno, kadre de kiu la Asocio prelegas en pluraj spiritistaj asocioj pri Esperanto kaj ties rilatoj kun spiritismo. 

Ĝenerala Assembleo je la 15-a de aŭgusto 2021

La estraro de BAES
(Mandato 15-08-2021 ĝis 15-08-2024)

Prezidanto
Leandro Tome Abrahão

Vicprezidanto
Sandro Moreira Alves

1-a Sekretario
Vakas

2-a Sekretario
Harison Gomes de Alencar

Financa direktoro
Vakas

Kasisto
Rodrigo de Carvalho Mendonça

Kontrola Konsilantaro
Darci Gomes Sardinha
Eurípedes Alves Barbosa
Maria Terezinha de Carvalho Sardinha

Kontrola Konsilantaro (anstataŭantoj)
Catarina Falcomer de Oliveira
Jader Rodrigues da Silva
Marcionilo Jose de Vasconcelos Neto